Het bestuur van de Stichting Aquila zoekt voor de onder haar ressorterende scholen SBO Johan Seckel en (V)SO Boslust

Groepsleerkrachten (wtf 0.6-wtf 1.0)
Onderwijsassistenten (wtf 0.6-wtf 1.0)

Je maakt deel uit van de Talentmedewerkersgroep van Aquila. Vanuit deze groep word jij flexibel ingezet in alle groepen van beide scholen. Hiermee doe je breed ervaring op in het s(b)o. Vanuit deze Talentmedewerkersgroep stroom je mogelijk door naar een functie binnen één van de beide scholen.

Bekijk hier de vacature.

Vacatures