Inleiding

De school voor (voortgezet) speciaal onderwijs Boslust is een school met een afdeling speciaal onderwijs (SO) en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit school-ondersteunings-profiel (SOP) is die van de afdeling speciaal onderwijs. De Boslust valt onder de Stichting Aquila. Bij deze stichting behoren drie vormen van onderwijs:

  • Speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Praktijkonderwijs (PRO)
  • Speciaal – en voorgezet speciaal onderwijs (SO/VSO)

De stichting Aquila en daarmee Boslust heeft het doel onderwijs te bieden aan alle leerlingen waarvoor in het regulier onderwijs geen passende plek is. Hierbij is het motto “Jouw talent is onze gezamenlijke uitdaging”. 

Alle leerlingen beschikken zonder uitzondering over eigen talenten en competenties. Samen werken aan het uitbouwen van deze talenten in de richting van een passende plek in de samenleving verbindt ons en geeft richting aan het werk. 
Alle leerlingen verdienen een passende plek, door in gezamenlijkheid te werken aan het stimuleren van groei in een veilige leeromgeving willen we die plek werkelijk bieden.

Meer weten!?

Download hier het hele SOP

 

SOP