Op Boslust zitten veel leerlingen die (kenmerken van) een Autisme Spectrum Stoornis hebben. Deze leerlingen vragen soms om een specifieke aanpak en/of extra begeleiding en ondersteuning.

Als Autisme Specialist kijk ik vanuit ons zorgteam-leerlingen mee in de groep.
Samen met leerlingen, ouders en leerkrachten zoeken we naar het meest passende antwoord op de speciale vraag van de leerling.

Mijn taken:

 1. Lid zorgteam leerlingen SO, VSO-P en VSO-TP
 2. Lid CvB bij nieuwe leerlingen SO en op verzoek bij andere leerlingen
 3. Leerlingen en collega’s ondersteunen/coachen bij het zelfstandig (leren) werken volgens de
  TEACCH-methodiek: werken met de mandjes, de mappen, stappenplannen en andere (visuele)
  ondersteuning
 4. Werken met individuele leerlingen, geven van psycho-educatie, Brain Blocks
 5. Begeleiden en adviseren rond leerlingen ten aanzien van het handelen in de groep
 6. Extra ondersteunende taak t.a.v. de groepen SO Paars en VSO P1
 7. Meedenken met en advisering van ouders/verzorgers
 8. Scholing en informatie geven aan ouders, collega’s en stagiaires over autisme

Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met mij over uw zoon of dochter met (kenmerken van) een Autisme Spectrum Stoornis, of wilt u informatie over autisme, dan kun u dit aangeven bij de betreffende leerkracht of teamleider.

Marjon Vogelzang, Autisme Specialist Boslust

autisme

 

autisme2

 

autisme3