Ambulante begeleiding vanuit de Boslust

Voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand die regulier onderwijs volgen kan de school via het samenwerkingsverband ambulante begeleiding aanvragen.

De Boslust is onderdeel van samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht; SWV 23-04, en samenwerkingsverband Twentenoord; SWV 23-01. Vanuit Boslust werken ervaren ambulant begeleiders die op aanvraag van de scholen de leerkrachten ondersteunen die hulp nodig hebben bij de begeleiding aan leerlingen met een specifieke hulpvraag.

Ons doel

De leerling, voor wie ambulante begeleiding is aangevraagd, zo goed mogelijk te laten integreren in de reguliere school.
Hiervoor werken de AB-ers zoveel mogelijk handelingsgericht en brengen zij de speciale pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. In overleg met de betrokken leerkrachten wordt een arrangement opgesteld waarin de hulpvragen van de betreffende leerling, leerkracht en ouders worden geformuleerd en de begeleiding van de AB-er wordt omschreven. Desgewenst worden er gedurende het schooljaar met alle betrokkenen een aantal gesprekken gehouden, waarbij de ontwikkeling van de leerling wordt geëvalueerd en de voortgang wordt besproken.

ab

De ondersteuning kan bestaan uit:

  • Hulp bij het klassenmanagement door middel van advies- en coachingsgesprekken, co-teaching, beeldbegeleiding of kinder-coaching.
  • Het ondersteunen bij het opstellen van leerdoelen en een handelingsplan.
  • Zelfstandig leren werken aan de hand van TEACCH en het maken en uitlenen van materialen voor zelfstandig werken.
  • Het aanbieden van passende taal-, reken-, spel- en sociale vaardigheidsmethoden zoals: Lezen moet je doen, Veilig Stap voor Stap, Leespraat, Rekenlijn, Rekenboog, STIP en bijbehorende materialen.
  • Het uitlenen van leermiddelen, spel- en aangepaste materialen uit de Boslust-orthotheek.
  • Het geven van informatie over computerprogramma’s In Print en Pictoschrijver.
  • Het verzorgen van teampresentaties over leerlingen met een verstandelijke beperking in de basisschool.
  • Het organiseren van themamiddagen voor leerkrachten en ouders.