Kan mijn kind op het regulier voortgezet onderwijs een diploma of certificaat behalen?

Nee, de integratieklas is specifiek bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn certificaten te halen maar wel deels kunnen integreren en meedoen binnen regulier onderwijs.

Op welke manier kan ik mijn kind aanmelden? Geldt er een deadline?

U kunt telefonisch contact op nemen met de directeur van de Boslust, bij voorkeur voor 1 april van het schooljaar. Er wordt dan een kennismakingsgesprek gepland met de directeur.

Tot welke leeftijd kunnen kinderen instromen in de integratieklas?

Dat kan tot het cursusjaar waarin de leerling 15 jaar wordt.

Vanuit welke school wordt de integratieklas georganiseerd?

De integratieklas is een initiatief van de Boslust en leerlingen staan daar ingeschreven.

Is er een centraal aanspreekpunt voor de integratieklas?

Ja, de directeur van de Boslust is het aanspreekpunt.

Mijn kind heeft een lichamelijke beperking.
 Is dat een belemmering voor deelname aan de integratieklas?

Vanuit de Boslust zijn er geen belemmeringen m.b.t. lichamelijke beperkingen.

Hoe is het vervoer naar het Vechtdal College geregeld?

De leerlingen worden gehaald en gebracht met een taxi. De financiering daarvan wordt gedaan door de gemeente van inwoning.

 

Footer2xl