Op de Boslustschool wordt muziekbegeleiding gegeven vanuit de muziekbegeleidingsstichting Papageno. 

Deze stichting is opgezet door musicus Jaap van Zweden en zijn vrouw doordat zij zelf heel goede ervaringen hebben met muziekbegeleiding met hun autistische zoon.

Klank en ritme vormen een taal die kinderen met autisme kan helpen om contact te maken, hun gevoelens te uiten en te verwerken. Maar ook andere leerlingen met een verstandelijke beperking hebben baat bij deze vorm van begeleiding hebben we gemerkt! De muziektherapeut en de kinderen doen van alles met muziek en geluid. De therapeut heeft daarvoor allerlei muziekinstrumenten bij zich. Op school hebben we ook een heel assortiment wat gebruikt kan worden. Daar komt nog bij dat het voor veel kinderen heel leuk is om muziek te maken.

De therapeut komt eens per week op school om ongeveer 30 minuten aan de leerling begeleiding met muziek te geven. Dit kan bekostigd worden vanuit de PGB’s.

In samenspraak met de Baalderborggroep zijn er mogelijkheden om deze vorm van begeleiding te vergoeden vanuit Zorg in Natura.

Wij zijn als SO school heel blij met deze vorm van begeleiding.