Headerxl

Wat is de integratieklas?

De integratieklas is een bijzondere samenwerking tussen de Boslust Ommen en het Vechtdal College Dedemsvaart. Voor zeer moeilijk lerende kinderen is het vaak niet mogelijk om na regulier basisonderwijs door te stromen naar regulier voortgezet onderwijs. De integratieklas speelt in op de behoefte om leerlingen toch zoveel mogelijk te laten meedoen met het regulier onderwijs: drie dagen per week volgen de leerlingen lessen op het Vechtdal College in Dedemsvaart en twee dagen per week gaan ze naar de Boslust in Ommen. Op het Vechtdal College heeft de integratieklas een eigen klaslokaal en een mentor. Daarnaast volgen ze waar mogelijk reguliere lessen, op basis van een individueel lesprogramma.  Afbeelding1

Button1

 

Voor wie is de integratieklas bedoeld?

Afbeelding2
  • Leerlingen zonder bijzondere gedragsproblematiek in omgang met andere leerlingen met een verstandelijke beperking (niet alleen kinderen met het Syndroom van Down).
  • Leerlingen die in een groep van acht tot tien leerlingen na groepsinstructie of individuele instructie zelfstandig aan het werk kunnen (gedurende tien tot vijftien minuten).
  • Leerlingen die leesvaardig zijn en minimaal E3 beheersen of kunnen bereiken. Leerlingen die zich hebben ontwikkeld op het gebied van lezen of zich nog verder kunnen ontwikkelen.
  • Leerlingen die niet in staat zijn (deel-)certificaten van het VMBO te halen.
  • Leerlingen die kunnen functioneren in twee verschillende scholen (dit in verband met deeltijdplaatsing).
  • Leerlingen die het in zich hebben om sociaal te integreren binnen een reguliere VO-setting.

Button2

of

 

Buttoninfo

 

Waarom is er een integratieklas?

Voor zowel de leerlingen van de integratieklas als voor de reguliere leerlingen heeft deze gemengde onderwijsvorm meerwaarde. De sociale integratie werkt twee kanten op: leerlingen leren van elkaar. De school kan nog meer een afspiegeling van de maatschappij zijn. Een tweede belangrijk voordeel is dat leerlingen die gewend zijn aan een reguliere onderwijsomgeving niet hoeven om te schakelen naar voltijds speciaal onderwijs. Ze blijven zoveel mogelijk meedoen en worden daardoor uitgedaagd en gestimuleerd. Juist de samenwerking biedt deze leerlingen een breed scala aan mogelijkheden om zich te kunnen blijven ontwikkelen.

 

Footer1xl