Welkom op de site van de Boslust

Op deze website vindt u veel informatie met betrekking tot de Boslust; school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerenden. De menu's hierboven navigeren u naar de verschillende pagina's. Op deze pagina vind u de algemene informatie van de school.

Via de menu's in hierboven navigeert u naar de pagina's van de verschillende bouwen. Hier vind u alle informatie over, schooltijden, vakanties, protocollen, foto’s en nog veel meer. Wilt u meer informatie of een keer komen kijken dan kunt u altijd contact opnemen met onze administratie.

Hieronder een korte introductie van het ATC (Arbeid Trainings Centrum) en de Integratie klas die ook onderdeel zijn van onze school.
Het Arbeid Trainings Centrum (ATC)

Het Arbeid Trainings Centrum (ATC)

Meer weten over het ATC, klik dan hier! Read More
De Integratieklas

De Integratieklas

Meer informatie over de Integratieklas van de Boslust vind u hier. Read More
Nieuwspapier(tje) maart 2020

Nieuwspapier(tje) maart 2020

Lees hier de digitale versie van het Boslust 'Nieuwspapiertje". Read More
 • 1

De school en zijn leerlingen

De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerenden. Wat bij de meeste kinderen vanzelf gaat blijkt bij de leerlingen van onze school niet zo te zijn. Dit kan zowel op het gebied van het leren zijn, alsmede op het gebied van de sociale vaardig-heden. Bij elke leerling past zijn/haar eigen verhaal. Wel is het bij de leerlingen van de Boslust duidelijk dat zij een ontwikkelingsachterstand hebben.

We proberen een klimaat te scheppen waarin zij kunnen “groeien”, zowel in de diverse onderdelen van de redzaamheid alsmede op het gebied van de cognitieve vaardigheden. De school is bestemd voor leerlingen van 4 t/m 19 jaar.

 • De school heeft twee locaties
 • Missie/visie
 • De organisatie van de school

Hoofdlocatie

De hoofdlocatie is sinds september 2016 (weer)ondergebracht aan de Jhr. Repelaerlaan 2 te Ommen. Op deze hoofdlocatie zijn de SO afdeling en de Boslust Wolfskuil groepen uit de VSO afdeling ondergebracht.
Het nieuwe gebouw heeft de vorm van een hoofdletter H, met aan de ene kant van deze H de SO-groepen gesitueerd en aan de andere kant de VSO Boslust Wolfskuil groepen. Het middenstuk van de H wordt in gebruik genomen door een gymnastieklokaal, een watergewenningsbad en een grote gemeenschappelijke hal. Het gebouw kent geen drempels, heeft brede gangen en is daarmee rolstoelvriendelijk.

In het gebouw zijn de

Read More

 

Je zal ons een zorg zijn!


We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om ze te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.


Uitgangspunten van onze school zijn:

 • We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers binnen de Boslust.
 • We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling.
 • We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de
Read More

Als een leerling wordt toegelaten, wordt hij/zij meestal naar leeftijd geplaatst in één van de groepen van het SO of VSO.

Het SO heeft zes groepen.

Groepsindeling, Speciaal Onderwijs (SO)

 • Groep SO Blauw
 • Groep SO Geel
 • Groep SO Rood
 • Groep SO Groen
 • Groep SO Oranje
 • Groep SO Paars

Met ongeveer 12 jaar gaan de leerlingen naar het Voortgezet onderwijs. Binnen de Boslust zijn er twee stromen Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO). Een stroom VSO Boslust Laarakkers en een stroom VSO Boslust Wolfskuil. In totaliteit kent de school negen VSO-groepen

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

 • Groep
Read More

Contactgegevens

Hoofdgebouw 'boslust'
Jhr. Repelaerlaan 2
7731 AN Ommen
tel: 0529 769053

Dependance 'de Laarakkers'
Nering Bogelstraat 5
7731 EL Ommen
tel: 0529 452448

De Boslust werkt verder samen met:

Aquila

De Boslust is onderdeel van stichting Aquila. Klik op het logo om de site van de stichting te bezoeken.


logoaquila