Als een leerling wordt toegelaten, wordt hij/zij geplaatst in één van de groepen van het SO of VSO.

Het SO heeft negen groepen.

Speciaal Onderwijs (SO) - hoofdlocatie

 • Groep SO Blauw (leerkaar 1 t/m 3)
 • Groep SO Geel (leerjaar 3 t/m 4)
 • Groep SO Rood (leerjaar 4 t/m 5)
 • Groep SO Groen (leerjaar 5 t/m 7)
 • Groep SO Oranje (leerjaar 7 t/m 8)
 • Groep SO Wit (leerjaar 7 t/m 8)
 • Groep SO Paars (leerjaar 1 t/m 8)

Speciaal onderwijs (SO-structuur)- dependance Laarakkers

 • Groep Structuur 1 (leerjaar 3 t/m 5)
 • Groep Structuur 2 (leerjaar 6 t/m 8)

Binnen de Boslust zijn er twee stromen Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO). Een stroom VSO Boslust Laarakkers en een stroom VSO Boslust Wolfskuil. In totaliteit kent de school negen VSO-groepen.

VSO BL (Boslust Laarakkers)- dependance

 • Groep VSO BL1
 • Groep VSO BL2
 • Groep VSO BL3
 • Groep VSO BL4

VSO BW (Boslust Wolfskuil) - hoofdlocatie

 • Groep VSO BW1 ZON
 • Groep VSO BW2a (integratieklas)
 • Groep VSO BW2b
 • Groep VSO BW3
 • Groep VSO BW4