De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De school is er voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of sociaal-/emotioneel gebied. Ook wordt er onderwijs aangeboden, binnen de leeftijdscategorie van het SO (4 t/m 12 jrg.), aan leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school is gevestigd op twee locaties in Ommen.

We proberen een schoolklimaat te realiseren waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen, zowel op het gebied van de cognitieve vaardigheden, alsmede op sociaal-/ emotioneel terrein.

De school heeft een tweetal locaties:

  • locatie Wolfskuil met de afdelingen SO en VSO (VSO Wolfskuil)
  • locatie Laarakkers met de afdelingen SO structuur en VSO (VSO Laarakkers)

De SO afdelingen zijn bestemd voor de leerlingen van 4 jrg. t/m 12 jrg.
De VSO afdelingen zijn er voor de leerlingen van 12 jrg. t/m 19 jrg.

Hoofdlocatie

De hoofdlocatie ligt aan de Jhr. Repelaerlaan 2 te Ommen. Het gebouw heeft de vorm van een hoofdletter H, met aan de ene kant van deze H de SO groepen. En aan de andere kant de VSO BW (Boslust Wolfskuil) groepen. Het middenstuk van de H wordt in gebruik genomen door een gymnastieklokaal, een watergewenning bad en een grote gemeenschappelijke hal. Het gebouw kent geen drempels, heeft brede gangen en is daarmee rolstoelvriendelijk.

Afdeling SO / Wolfskuil
Op deze hoofdlocatie is de SO afdeling gehuisvest. Elke SO groep heeft daar een leslokaal met een plus-ruimte (extra ruimte aan het leslokaal)

Afdeling VSO / Wolfskuil
Aan de andere kant van de hoofletter H het hoofdgebouw zijn alle groepen van de VSO Wolfskuil gehuisvest. Zij hebben daar hun les- en praktijklokalen.

Het buitenterrein kent twee speelplaatsen; één voor de SO-groepen en één voor de VSO-groepen. Dit buitenterrein is van een hekwerk voorzien. Hier is ruimte voor buitenspel, zowel voor leerlingen die interesse hebben in het actieve spel, alsmede voor hen die aan een rolstoel gebonden zijn. De inrichting van de speelplaats in mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van diverse sponsoren.

Dependance

De dependance is gehuisvest aan de Nering Bögelstraat 5 te Ommen

Afdeling VSO/ Laarakkers
Op de dependance zitten vier de groepen van de VSO Boslust Laarakkers afdeling. Deze groepen beschikken elk over een eigen leslokaal. Naast deze leslokalen is er een technieklokaal, een keuken en een huishoudlokaal. Het stage-bureau van de gehele Boslust, zowel voor de VSO Boslust Laarakkers afdeling alsmede de VSO Boslust Wolfskuil afdeling is gevestigd in deze dependance.

Afdeling SO structuur/ Laarakkers
Op deze locatie zijn ook de SO groepen structuur gehuisvest. Zij hebben daar hun leslokalen en maken gebruik van de ruimten van het VSO.

Het buitenterrein ken een schoolplein en een voetbal veld. Er is ruimte voor spel door de jongere leerling en de oudere leerling.