Je zal ons een zorg zijn!


We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om deze leerlingen te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.


Uitgangspunten van onze school zijn:

  • We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers binnen de Boslust.
  • We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling.
  • We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en pedagogische benadering van elke leerling.
  • We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor.